Blog > Komentarze do wpisu
MIASTO I ZYSK

Zbliża się nowa sesja o miescie. Kuba Szreder i Michał Kozłowski zaprogramowali dwa dni edukacyjne z wykładami i interwencjami artystów. Poniżej informacje, zachecamy zwłaczcza do udziału w projeckie Szwajcarów z Relax Studio - nietypowego spaceru po okolicy.

Miasto i zysk

W roku 2005 49% światowej populacji mieszkało w miastach. Po raz pierwszy w swej historii ludzkość zasługuje na miano zurbanizowanej. Czym są jednak dzisiaj miasta? Toksyczne slumsy z przestępczością i nędzą, platformy przemysłowe neo-fordowskiej produkcji, zgentryfikowane centra usług finansowych i kognitywnego kapitalizmu – prawdziwe są wszystkie trzy oblicza. Każda z twarzy współczesnego miasta związana jest z przemianami światowego kapitalizmu a miasto ze swej strony dostarcza mu paliwa i aktywnie kształtuje jego ewolucje. Miasta są skrajnie zagęszczonymi ośrodkami socjalizacji, społecznej i ekonomicznej wymiany, kapitalistycznej i poza kapitalistycznej produktywności. Są miejscami zmagań o życie i przeżycie, laboratoriami strategii kontroli i technologii władzy a także warsztatami oporu oraz kolektywnych i indywidualnych walk. Miasta to kuźnie naszej teraźniejszości i huty naszej przyszłości.

 

Podczas dwudniowego seminarium w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będziemy pytać badaczy, architektów, artystów i aktywistów o treść i formę współczesnej przestrzeni miejskiej. Będziemy rozmawiać o urbanistycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych strukturach współczesnego miasta oraz sposobach, w jakie te struktury wzajemnie się przenikają lub wchodzą w konflikt. Będziemy próbować ujawnić trendy, pułapki, stawki i być może także realistyczne utopie, formułować takie wizje miasta, o które warto walczyć.

 

Program:

 

piątek 13.11,

godz. 18.00 – 21.00, sesja praktyczno – teoretyczna, udział wezmą:

18.00 - 18.30 Michał Kozłowski Wprowadzenie: Świat nie jest płaski/ World is not flat

18.30 – 19.15 Hugues Lethierry Keynote Speech Lefebvre: Ocalić miasto, ocalić życie/ Lefebvre: to safe the life and the city

przerwa

19.30- 19.50 Kacper Pobłocki Polityka skali a kształtowanie się demokracji miejskiej w Polsce/ The
politics of scale and prospects for urban democracy in Poland

19.50 – 20 10 Lidia Makowska - „My, mieszkańcy o naszej przestrzeni / We, the citizens about our space"

20.10 – 20.30 Kuba Grzegorczyk Miasta globalizacji –metropolizacja, gentryfikacja, prywatyzacja. Przykład Warszawy. Globalized cities – metropolization, gentrification, privatization. The case of Warsaw.

 

sobota 14.11,

godz. 14.00 – 17.00 – interwencja artystyczna RELAX Studios „Credit. getting paid for doing nothing.“, połączona z wykładem prof. Philipa Ursprunga "the values of RELAX"

godz. 18.00 – wykład Łukasza Stanka „The Projects of Henri Lefebvre”

 

ENGLISH VERSION:

Cities and profit

In 2005 49% of the world population was living in the cities. Humanity is now urbanized for the first time in history. But what the cities of today really are? Toxic slums of crime and misery, industrial platforms of neo-fordist production, gentrified centers for financial services and cognitive capitalism – cities are all of the three and possibly more than that. In each case contemporary city results from mutations of world capitalism and at the same time is fueling and actively shaping its expansion. Cities are extremely dense milieus of socialization, social and economic exchange, capitalistic and non-capitalistic productivity. As such they are places of dwelling and survival, laboratories for strategies of control, technologies of power as well as  workshops of collective and individual struggles and resistances. Cities are forges of our present and steel mills of our future.

 

During the two day seminar in the Museum of Modern Art we will interrogate scholars, artists, architects and social activists about the content and the form of today’s urban space. We shall discuss urban, social, economic and cultural structures of contemporary city and how all of them intertwine or collide. We will seek to expose the trends, the perils, the stakes and perhaps some realistic utopias which would be worth fighting for.

 

wtorek, 10 listopada 2009, warszawawbudowie

Polecane wpisy

  • Resume

    Pasaż pomiędzy Muzeum i Emilią, na pierwszym planie ławka Karola Żurawskiego, po lewej mural Toby Patersona, u góry łącznik pomalowany przez Katarzynę Przezwańs

  • Pożeganie "Warszawy w budowie"

    Film - Tomek Waszczeniuk Muzyka - dj Startas

  • Ostatni DP - zdjęcia!

    Żal się było rozstawać, ostatni Departament Propozycji odbył się w wyjątkowej scenografii - za meble posłużyła praca słoweńskiego artysty Tobiasa Putriha, pomyś